Chính Sách Bảo Mật này cung cấp cho người sử dụng các chi tiết về phương thức để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, và cách thức để sử dụng những thông tin này.

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ người sử dụng. Mọi tranh chấp phát sinh về quyền bảo mật thông tin sẽ được áp dụng chính sách này và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan để giải quyết.

Chính Sách Bảo Mật và các thủ tục mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web khác có liên kết, dẫn chiếu trong hệ thống với Website.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật cho phù hợp với từng thời kỳ. Do đó, người sử dụng được khuyến nghị nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo luôn được cập nhật các quy định mới nhất đang được áp dụng.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ người sử dụng khi truy cập vào trang web, đăng ký tài khoản, đăng ký dịch vụ, đăng ký tham gia nhận bản tin mới, đăng ký tham gia các chương trình giveaway…

Mục tiêu thu thập thông tin của chúng tôi đảm bảo cho người sử dụng có được những kinh nghiệm hữu ích khi truy cập vào trang web và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để giúp làm cho việc truy cập dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp người sử dụng nhanh chóng tìm thấy thông tin, sản phẩm, và dịch vụ, giúp chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất và cập nhật cho người sử dụng những thông tin mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Khi người sử dụng đăng ký tài khoản trên Website, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để nhận diện người sử dụng khi truy cập trong những lần sau. Chúng tôi cam kết và bảo đảm bằng các thông tin đó sẽ được bảo mật.

Một hoặc nhiều trong các phương thức sau đây sẽ được sử dụng để chúng tôi thu thập thông tin cá nhận của người sử dụng:

Đăng ký dịch vụ: Trong quá trình đăng ký, người sử dụng sẽ được nhắc nhở để cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân. Các loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng, để liên hệ về đơn đặt hàng và cho mục đích tiếp thị nội bộ.

Địa chỉ email: Một số mục của trang web cho phép người sử dụng nhập địa chỉ email của người sử dụng cho các mục đích như: đăng ký nhận tin mới, đăng ký nhận các sản phẩm giveaway… thông qua các optin được đặt trên trang web.

Cookies và kỹ thuật khác: chúng tôi sử dụng cookies và các cảnh báo web (còn gọi là công nghệ GIF hoặc “action tags”) để tăng tốc độ chuyển hướng của người sử dụng trong trang web, để nhận diện người sử dụng và đặc quyền truy cập của người sử dụng, và để theo dõi các trang web mà người sử dụng sử dụng.

(i) Cookies: Người sử dụng có thể thiết lập trình duyệt của người sử dụng để từ chối cookies từ các trang web hoặc loại bỏ các tập tin cookies từ trình duyệt của người sử dụng, nhưng nếu như vậy, người sử dụng sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng một vài phần của trang web trong trường hợp các phần đó yêu cầu cookies. Các cookies của trang web không thể can thiệp vào máy tính cá nhân của người dùng để thu thập các thông tin cá nhân. Cookies của chúng tôi không phải là “phần mềm gián điệp.”

(ii) Web beacons hỗ trợ cung cấp các tập tin cookies và giúp chúng tôi xác định xem một trang web đã được xem (nếu có), bao nhiêu lần.

Nhật ký truy cập: Như hầu hết các trang web, máy chủ trang web tự động nhận ra các URL Internet. Và chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của người sử dụng như: loại trình duyệt, các trang người sử dụng truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.

Bình luận. Người sử dụng có thể đánh giá các bài viết trên Website thông qua chức năng bình luận. Nếu người sử dụng đánh giá, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng cung cấp địa chỉ email, họ tên và địa chỉ website (nếu có).

Sử dụng và Tiết lộ thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho các mục đích sau:

(a) Sử dụng nội bộ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để

Để cải thiện và bố trí nội dung trang web, để nâng cao hiệu quả quảng cáo và tiếp thị

Xác định thông tin chung về khách truy cập

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ

Xử lý khiếu nại, và giải quyết sự cố.

Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách này.

Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.

Gửi người sử dụng các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình giảm.

So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của người sử dụng trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Các nội dung khác.

(b) Liên lạc với người sử dụng: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, cung cấp bản tin bài viết mới…. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi cho người sử dụng một email xác nhận khi:

– Người sử dụng đăng ký nhận tin bài với mới

– Chúng tôi thông báo về các dịch vụ mới.

– Phản hồi ý kiến đánh giá từ Website

– Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ từ Website

– Các trường hợp khác mà chúng tôi thấy cần thiết

(c) Sử dụng bên ngoài phạm vi nội bộ: Chúng tôi không bán, cho thuê, kinh doanh hoặc tiết lộ thông tin cụ thể của người sử dụng hoặc những thông tin tài chính cho bất cứ ai, ngoại trừ các trường hợp sau:

Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin tương tự để đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra; khi có yêu cầu hoặc quyết định của tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng thể (như số lượng khách truy cập trang web, hoặc số lượng đơn đặt hàng trong một ngày nhất định) với các bên thứ ba, như các đối tác quảng cáo, tiếp thị…

Các trường hợp khác.

Từ chối thư điện tử

Người sử dụng có thể yêu cầu không nhận email quảng cáo từ chúng tôi. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ (a) sửa chữa hoặc cập nhật thông tin cá nhân; (b) ngăn chặn việc gửi email đến địa chỉ email của người sử dụng. Để từ chối email người sử dụng có thể sử dụng chức năng unsubscriber được đính kèm gửi đến cho khách hàng để được hỗ trợ chức năng nhận email.

Cookie DoubleClick DART

Google, như là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên Website. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép Google phân phát quảng cáo tới các người dùng của bạn dựa trên lần ghé thăm Website và các trang web khác của họ trên Internet.

Người dùng có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào chính sách bảo mật mạng nội dung và quảng cáo của Google theo URL sau (http://www.google.com/privacy_ads.html)

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và bọ web trên trang web của chúng tôi. Đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm cả Google Adsense.

Miễn trừ

Hoạt động và việc đăng tải nội dung trên Website không làm phát sinh hoặc làm ảnh hưởng đến các trách nhiệm cho chúng tôi. Theo các quy định pháp luật hiện hành chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm sau:

Thông tin được cập nhật và đăng tải trên website Website thuộc bản quyền duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi được quyền giữ nguyên mẫu và duy nhất các nội dung được cung cấp trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đến các nội dung, hình ảnh được đăng tải, trích dẫn từ Website.

Sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (nếu có) được cung cấp cho người sử dụng dịch vụ khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành thanh toán cho chúng tôi. Người sử dùng đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định về thanh toán của chúng tôi (nếu có)

Các hình ảnh minh hoại về thu nhập được đăng tải, công bố hoặc viện dẫn liên quan đến sản phẩm dịch vụ, bài viết giới thiệu sản phẩm…chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan và phát sinh đến những mô tả này.

Các hướng dẫn, đánh giá mà chúng tôi đưa ra chỉ là ý kiến cá nhân không mang tính chất khuyến nghị áp dụng trực tiếp, bắt buộc sử dụng… người sử dụng bằng ý chí của mình tuân thủ quy định này và cân nhắc, xem xét áp dụng các hướng dẫn, kỹ thuật đó hay không.

Chúng tôi chấp nhận việc trao đổi liên kết trên Website, tuy nhiên chúng tôi không bị ràng buộc về trách nhiệm phát sinh bởi các liên kết được đăng tải hay dẫn chiếu đến chúng tôi.

Hoạt động của Website tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của nhà nước, không xâm phạm và đe dọa xâm phạm các quy định của pháp luật liên quan đến sự ổn định, an toàn trên internet. Chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc người sử dụng Website để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các nguyên tắc được pháp luật bảo vệ, đe dọa hoặc gây đe dọa hoạt động an toàn của cộng đồng internet.