Dịch vụ VPS Cho GSA Search Engine Ranker

Trong thực tế trong vài năm sử dụng GSA Search Engine Ranker gần đây mình nhận thấy các nhà cung cấp sau đây cung cấp chất lượng khá tốt cho GSA Search Engine Ranker.

  • Intersever: một nhà cung cấp dịch vụ VPS với giá khá mềm. Bạn có thể đăng ký sử dụng tháng đầu tiên giảm đến 50% bằng coupon sau: facebook50. Bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ của họ tại đây. Trong khóa học này mình đã cung cấp video hướng dẫn cách mua, cài đặt và cấu hình VPS, bạn có thể xem các nội dung đó trong các bài giảng của khóa học nhé.
  • Poweruphosting: nhà cung cấp này cung cấp VPS cũng khá tốt và giá cả phải chăng. Bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ của họ tại đây.