SEO Niche Site/Authority Site Và Video Youtube Channel

Download tài liệu đính kèm

Trước khi bắt đầu xây dựng hệ thống Branded Network chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với một số khái niệm cơ bản liên quan đến khóa học.

Niche site là gì?

Niche site là các website được xây dựng trên một thị trường ngách cụ thể, hướng đến tiếp thị một hoặc một số sản phẩm liên quan đến thị trường ngách đó. Các nội dung trên niche site được biên tập phong phú để giới thiệu về sản phẩm đang thực hiện tiếp thị, tuy nhiên số lượng bài viết trên mỗi niche site không nhiều chỉ từ 20 đến 50 bài viết. Do tiếp cận ở một thị trường tương đối hẹp nên các marketer thường sử dụng các nhóm từ khóa tương đối nhỏ để tối ưu hóa cho niche site. Các niche site có chi phí đầu tư tạo lập ít hơn việc xây dựng các website khác. Bạn thường thấy các niche site thường tập trung tiếp thị đối với các sản phẩm tại Clickbank, các sản phẩm physical tại Amazon…

Bạn có thể xem một ví dụ về niche site: https://www.dumbbellshop.org/ .

Authority site là gì?

Authority site là những website tập trung vào một thị trường tương đối rộng, các sản phẩm tiếp thị tương đối rộng (có thể là những sản phẩm của một bên thứ ba hoặc sản phẩm do chính bên đó xây dựng). Các trang authority site thường có nội dung tương đối nhiều, được phân nhóm theo các group từ khóa nhất định. Chi phí cho việc tạo nội dung thường rất cao do số lượng content thường chiếm số lượng nhiều. Các nguồn thu nhập từ Authority site có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài có thể là từ 5 đến 6 năm, tính đa dạng của các nguồn thu nhập được mở rộng hơn: các trang này có thể tạo thu nhập thông qua nhiều nguồn như: các sản phẩm tiếp thị liên kết (affiliate product), các sản phẩm do chính chủ sở hữu website lập nên như các khóa học, các sản phẩm liên quan đến dịch vụ mà họ đang tập trung quảng bá, thu nhập từ email marketing, thu nhập từ Google Adsense..

Bạn có thể xem ví dụ về authority site: https://problogger.com/.

Sự phân định giữa authority site và niche site chỉ mang tính chất tương đối và chưa có một định nghĩa chính thức nào về authority site và niche site. Mục đích của sự phân định này là giúp cho bạn hiểu được bản chất của niche site/ authority site để có kế hoạch thực hiện SEO cho phù hợp.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tranh luận về Niche Site và Authority Site bạn có thể xem một bài viết khá thú vị được đăng tải trên Empire Clipper.

Video Channel/ Youtube Channel là gì?

Video channel là kênh thông tin được tạo lập dựa trên sự biên tập nội dung video và phân phối qua các website cho phép update các video. Bạn có thể sử dụng các website sau để tạo các kênh video như: Youtube, Vimeo hoặc ngay cả DaillyMontion.

Mục đích của việc tạo các video channel có thể được dùng để SEO cho các trang niche site/ Authority site hoặc để tiếp thị sản phẩm thông qua các video review dịch vụ/ hàng hóa của bên thứ ba hoặc tham gia các chương trình kiếm tiền trực tuyến thông qua CPC như Googele Adsense.

Chúng ta có thể sử dụng các video channel để tạo quảng bá các video, ranking các video lên top Google và tạo nguồn traffic cho trang authority site/ niche site.

Danh mục niche site tham khảo

List of Niche Site.pdf
Hỏi đáp

0 ý kiến