Tại Sao Bạn Nên Tham Gia Khóa Học

Khóa học hướng dẫn thiết kế blog bằng mã nguồn WordPress cung cấp cho bạn các chỉ dẫn cơ bản để giúp bạn tạo được một blog cá nhân phục vụ cho việc viết và đăng bài lên blog cá nhân, chia sẻ thông tin, giới thiệu sản phẩm và hàng hóa dịch vụ.

Trải dài khóa học là cá bài viết và các video hướng dẫn chi tiết về một số các nội dung liên quan đến việc cài đặt sử dụng mã nguồn WordPress phục vụ cho việc xây dựng và phát triển blog cá nhân.